top of page

BREDE SCHOOL DE SCHANS, ROOSENDAAL

Projectomschrijving
Deze brede school in een uitbreidingsplan van de gemeente Bergen op Zoom biedt onderdak aan twee basisscholen, peuterspeelzaal en een kinderopvang. De langgerekte vleugel van geëmailleerd glas waarin werkplekken en verkeersruimten zijn ondergebracht heeft een opvallende verschijningsvorm en dient als baken inde nieuwe wijk. Klaslokalen in clusters, groepsruimten en speelplaatsen zijn gunstig georiënteerd. De diverse functies zijn te herkennen aan de verschillende gevelmaterialen zoals gemêleerde baksteen en bedrukte metaalplaat.De groepsruimten zijn gekoppeld aan de multifunctionele speelhal en hebben een eigen speelruimte buiten. Deze ontwerpopdracht werd verworven na het winnen van een besloten prijsvraag. Het gebouw anticipeert op de architectonische ambities die de gemeente Bergen op Zoom voor het uitbreidingsgebied heeft gedefinieerd en als zodanig heeft het inmiddels de status van kwaliteitsvoorbeeld verworven voor verdere ontwikkelingen.

Ontwerp

2002

Realisatie

2004

Programma

Onderwijsgebouw, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en gymzaal

Brutovloeroppervlak

4.800 m²

bottom of page