top of page

Loxodrome is een jong en dynamisch ontwerpburo met regionale, landelijke en internationale ambities. Loxodrome ziet haar vakgebied als iets dat uitermate boeiend is, continue aan verandering onderhevig en waar elke werknemer een fundamentele bijdrage levert aan de gezamenlijk gekoesterde ambitie. loxodrome is, door kennisniveau en ervaring, in staat om bij complexe projecten vanaf initiatieffase een integrale en toonaangevende oplossing te bieden.

 

Als ontwerper van gebouwde omgeving is loxodrome zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en het inhoud- en vormgeven hiervan is een van de motiveringen voor het initiëren van processen en projecten.

 

Loxodrome wil voor haar medewerkers een optimale werkomgeving en een stabiele basis zijn om te werken. een omgeving om op creatieve wijze innovatieve ideeën te stimuleren en mogelijkheden te scheppen om zich te ontplooien.

 

Door het in toenemende mate veranderen van de samenleving en branche ziet loxodrome het als taak te blijven innoveren en actief samenwerkingsvormen te ontwikkelen met marktpartijen en overheden.

MISSIE

bottom of page