top of page

FONTYS HOGESCHOOL, VENLO

Projectomschrijving
In de periode 2001-2002 heeft de Fontys Hogescholen een nieuwe visie op hun onderwijs geformuleerd. Naast onderwijskundige veranderingen betekende dit een herindeling van de verschillende faculteiten en organisatie structuur. De huisvestiging van de Fontys Hogeschool Venlo diende aangepast te worden om tegemoet te kunnen komen aan toekomstige onderwijsbehoeftes.Het woord dat het beste onze ingrepen weergeeft is transparantie. Wie de oorspronkelijke gebouwen van de Fontys heeft bezocht zal tot de conclusie zijn gekomen dat het niet aanwezig zijn van een duidelijke ingang tekenend was voor een onoverzichtelijk en niet helder gebouw. Wij hebben een nieuwe ruime transparante hoofdingang ontworpen die symbool staat voor de nieuwe Fontys Venlo. We hebben alle interne bouwkundige elementen verwijderd en hebben een overzichtelijk en naar functie aangepast schaalniveau gecreëerd waar elke gebruiker faciliteiten vindt die aansluiten bij zijn of haar behoeftes.

Ontwerp

2005

Realisatie

2006

Programma

Herinrichting huisvesting Fontys Hogeschool

bottom of page