top of page

RAAYLAND COLLEGE, VENRAY​

Projectomschrijving
Het Raayland College is een school voor voor tgezet onderwijs en is verdeeld in 3 sectoren; onderbouw, vmbo inclusief praktijkonderwijs, bovenbouw havo/vwo. Het Raayland stelt in haar onderwijsvisie de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal. De school wil daarbij aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen op de eisen van de maatschappij, de school wil werken vanuit kleine eenheden waar gelijkwaardigheid, respect en veiligheid centraal staan. Het Raayland is bezig met onderwijskundige en organisatorische vernieuwingen zoals het inrichten van leerpleinen,science in plaats van de traditionele BiNaS-vakken en teamgericht werken door ondersteunend en onderwijsondersteunend personeel. De huisvesting van het Raayland College sluit onvoldoende aan bij de hedendaagse onderwijsvisie en concepten. Hierdoor is een herindeling en uitbreiding van de bestaande gebouwen gewenst zodat tegemoet kan worden gekomen aan toekomstige onderwijsbehoeftes.

Ontwerp

2008

Realisatie

2008

Programma

Herinrichting en uitbreiding VMBO zorg + welzijn

bottom of page