top of page

HOTEL LANDGOED HET ROODE KOOPER, ERMELO

Projectomschrijving
Het op engelse Country style geïnspireerde landgoed, gebouwd in het begin van de twintigste eeuw, behoorde ooit toe aan mr. J.P. graaf van Limburg Stirum. Vlak na de tweede wereldoorlog werd het Landgoed verbouwd tot een luxe hotelaccommodatie. Loxodrome heeft een masterplan gemaakt voor het monumentale landgoed. De basis van het masterplan vormt de oorspronkelijke Villa. Deze Villa (het hoofdgebouw) wordt in haar oorspronkelijke, vooroorlogse, staat teruggebracht. De huidige Villa moet in al haar glorie hersteld worden en duidelijk herkenbaar het belangrijkste gebouw van het landgoed worden. Om een aantal van de, in de huidige Villa ondergebracht, activiteiten te kunnen continueren wordt los van de Villa in het bos een compleet nieuw pand gebouwd. De andere bijgebouwen op het landgoed te weten het Koetshuis, het Manegehuis en het Poolsehuis worden zeer ingrijpend gerenoveerd en aangepast aan de hedendaagse normen.

Ontwerp

2001-2001

Realisatie

2003-2005

Programma

Renovatie en uitbreiding Koetshuis, Poolshuis, Manegehuis en Villa

bottom of page