top of page

BREDE SCHOOL ZWANEHOF KALSDONK, ROOSENDAAL

Projectomschrijving
De locatie is gesitueerd in de wijk Kalsdonk te Roosendaal, een sociaal eenduidige wijk die gerehabiliteerd wordt en waarin de brede school een sleutelfunctie inneemt binnen het totale stedenbouwkundige masterplan. Het project bestaat uit de restauratie en renovatie van een monumentaal voormalig schoolgebouw, dat onderdeel uitmaakt van een grotere historische context en een nieuw te bouwen gedeelte dat door zijn hedendaagse vormgeving contrasteert met het monument. Het toevoegen van een mediatheek en open leercentrum aan een brede school maakt dit project uniek in Nederland en dient als dusdanig als pilot project voor het ministerie van onderwijs. Het ontwerp kent een introvert, naar binnengekeerd gedeelte dat bescherming geeft aan de jongste gebruikers, speelplaatsen - die geluidsbelasting naar de wijk tot een minimum beperken en extrover te elementen die gemeenschappelijke functies naar de wijk openen.

Ontwerp

2004

Realisatie

2006

Programma

Onderwijsgebouw, multifunctioneel centrum, buitenschoolse opvang, kinderopvang, peuterspeelzaal en gymzaal

Brutovloeroppervlak

5.266 m²

bottom of page