top of page

TALENTENCAMPUS, VENLO

Projectomschrijving
In de talentencampus worden vanuit verschillende onderwijsvormenexpertises en voorzieningen bij elkaar gebracht met als doel:'uit alle kinderen halen wat erin zit'. deze vernieuwende visie op leren vergt een andere onderwijshuisvesting; de school moet een variëteitaan rijke leeromgevingen bieden waar kinderen zelfstandig, in duo's, in kleinere en/of in grotere groepen kunnen werken. binnen verschillende domeinen (zones) hebben kinderen de mogelijkheid hun eigen leer- en ontwikkelingstraject te volgen, afhankelijk van hunontwikkelingsperspectief, op hun manier en in hun tempo. van open en multifunctioneel via half open en deels multifunctioneel naar besloten en weinig of niet multifunctioneel. een flexibele en multifunctionele lay-out, die afwisselend het landschap in zich opneemt maar waarvan deze zich ook weer kan afsluiten, is essentieel voor het laten ontstaan van contactvlakken, ontmoetingsplaatsen en het vervlechten van interieur en landschap. het ontwerp geeft ruimte aan de ontdekking van verbanden, tussen kinderen onderling, de verschillende leerdomeinen, het omringende buitengebied en het interieur van het gebouw.

Ontwerp

2007-2008

Realisatie

2011

Programma

onderwijsgebouw, buitenschoolse opvang,kinderopvang, peuterspeelzaal en onderwijsbureau

Brutovloeroppervlak

5.616 m²

bottom of page